โปรแกรมเหมาเรือหางยาวเที่ยวเกาะห้อง+จุดชมวิว 360 องศา เกาะห้องลากูล เกาะผักเบี้ย เกาะลาดิง

สิ่งที่รวมในโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาะห้อง+จุดชมวิว 360 องศา เกาะห้องลากูล เกาะผักเบี้ย เกาะลาดิง

  นั่งเรือเดินทางสู่ เกาะห้อง สถานที่ที่มีชื่อเสียง และมีความงาม ของหาดทรายเป็นสีขาว และ จุดชมวิว 360 องศา บนความสูง 109 เมตร ทางเดินชมยอดไม้ ณ จุดสูงสุดบนเกาะ ตลอดระยะทาง 239 เมตร มีบันไดทั้งหมด 419 ขั้น และแบ่งลานพักออกเป็น 6 จุดคือ A, B, C, D, E และ F ทํา หน้าที่เป็นทั้งจุดหลบภัยสึนามิและลานชมวิว 4 ทิศทาง จากนั้นเรามีบริการ อาหารกลางวันแบบบุฟเฟห์ ที่ร้านอาหารบนเกาะห้อง ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสนที่สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัดให้ท่านได้ผ่อนคลาย หลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จท่านสามารถเล่นน้ำหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
โปรแกรมราคาจองเลย
1-6 คน3,500 บาท
7-8 คน4,500 บาท
9-10 คน6,500 บาท

สิ่งที่รวมในโปรแกรมทัวร์

  • หน้ากากสน็อคเกิล
  • เสื้อชูชีพ
  • น้ำดื่ม
  • ผลไม้
  • ประกันภัยทางทะเล

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์

ค่าธรรมเนียมอุทยาน

  • ต่างชาติคนละ 300 บาท เด็ก 150 บาท
  • คนไทยคนละ 40 บาท ผู้ใหญ่ 60 ปีขึ้นไปฟรี

และคุณอาจสนใจ…