จากปลายทางราคาจองเลย
สนามบินเมืองกระบี่700 บาท
เมืองกระบี่สนามบิน700 บาท
หาดอ่าวนางเมืองกระบี่700 บาท
หาดอ่าวนางหาดคลองม่วง750 บาท
สนามบินหาดอ่าวนาง800 บาท
หาดอ่าวนางหาดทับแขก800 บาท
หาดอ่าวนางสนามบิน800 บาท
สนามบินหาดคลองม่วง1,000 บาท
สนามบินหาดทับแขก1,100 บาท