โปรแกรมเหมาเรือหางยาวเที่ยวเกาะห้อง+จุดชมวิว 360 องศา

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาะห้องหางยาว+จุดชมวิว 360 องศา

  รถรับนักท่องจากที่พักเดินทางสู่ท่าเรือ นักท่องเที่ยวลงทะเบียนประกันภัยที่ท่าเรือ ออกเดินทางโดยเรือหางยาว นำท่านสู่   “ หมู่เกาะห้อง ”  ตั้งอยู่ในเขต  อุทยานแห่งชาติ ธารโบกขรณี   “ ป่าเกาะแห่งอันดามัน ”  นำท่านสู่  “ เกาะลาดิง ”  เกาะเล็กๆ ที่มีชายหาดส่วนตัวที่ขาวละเอียด ด้านหน้าหาด มีปะการัง เชิญทุกท่านเล่นน้ำ ดูปะการังตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ “ เกาะผักเบี้ย ”  ที่อยู่ตรงข้ามกับเกาะไร่เป็นเกาะที่มีชายหาดสองด้าน มีลักษณะตัวคือ ทรายที่เกาะนี้จะเป็นสีแดง  น้ำทะเลใสบริสุทธิ์ เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นเรือจะพาท่านไปยัง  “  ทะเลใน ” หรือลากูน หรือ ห้อง อันเป็นที่มาของเกาะห้อง 
โปรแกรมราคาจองเลย
1-4 คน2,500 บาท
5-8 คน4,000 บาท
9-10 คน4,500 บาท

สิ่งที่รวมในโปรแกรมทัวร์

  • หน้ากากสน็อคเกิล
  • เสื้อชูชีพ
  • น้ำดื่ม
  • ผลไม้
  • ประกันภัยทางทะเล

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์

ค่าธรรมเนียมอุทยาน

  • ต่างชาติคนละ 300 บาท เด็ก 150 บาท
  • คนไทยคนละ 40 บาท ผู้ใหญ่ 60 ปีขึ้นไปฟรี

และคุณอาจสนใจ…