ขนาดเครื่องยนต์จำนวนที่นั่งโปรแกรมทัวร์ราคา(เริ่มต้น)จองเลย
225×225-30เกาะพีพี
– เกาะห้อง
– เกาะห้องลากูล
– เกาะผักเบี้ย
– เกาะลาดิง
15,000 บาท
255×1124 เกาะ
– เกาะปอดะ
– เกาะไก่
– เกาะทับ
– ถ้ำพระนาง
13,000 บาท
225×225-30เกาะพีพี
– เกาะไผ่
– ถ้ำไวกิ้ง
– ปิเละลากูล
– อ่าวมาหยา
– หินแพ
16,000 บาท

สิ่งที่รวมในโปรแกรมทัวร์

  • หน้ากากสน็อคเกิล
  • เสื้อชูชีพ
  • น้ำดื่ม
  • ผลไม้
  • ประกันภัยทางทะเล

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์

ค่าธรรมเนียมอุทยาน

  • เกาะพีพีต่างชาติคนละ 400 บาท เด็กคนละ 200 บาท 
  • เกาะพีพีคนไทยคนละ 60 ผู้ใหญ่ 60 ปีขึ้นไปฟรี
  • เกาะห้องต่างชาติคนละ 300 บาท เด็กคนละ 150 บาท 
  • เกาะห้องคนไทยคนละ 60 ผู้ใหญ่ 60 ปีขึ้นไปฟรี

อาหารเที่ยงขอให้ลูกค้าจัดเตรียมไปเอง